Reklamacja

Reklamacja i jej podstawy

Reklamacji podlegają wady ujawnione podczas odbioru i użytkowania towaru, a ich szczegółowy zakres określa producent.

Sprawdź zgodność i stan przesyłki przy odbiorze.
Podczas odbioru przesyłki należy sprawdź czy nie została uszkodzona lub otwierana podczas transportu. W przypadku stwierdzenia niezgodności przesyłki lub wyraźnej wady produktu należy w obecności kuriera spisać protokół szkody, który ma przy sobie każdy kurier. Rzetelnie przygotowany protokół będzie podstawą do reklamacji związanej przede wszystkim z wadą usług logistycznych.

Proces składania reklamacji.
Wybierz najlepszą dla siebie formę kontaktu ze Sklepem Almot i opisz szczegółowo sytuację. Na podstawie przesłanych informacji określimy dalszą procedurę reklamacyjną wiążącą się z uznaniem reklamacji zdalnie lub odesłaniem produktu.

X