Almot Auto

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administrator danych osobowych. Dane kontaktowe

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Almot Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Piasecznie ul. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno.
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z nami drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@almot-auto.pl lub pisemnie na adres Almot Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Piasecznie wskazany powyżej.

Podstawa prawna i cel przetwarzania.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. a), b) i f) RODO.
Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

  • wyraźnej zgody Państwa na przetwarzanie w konkretnym celu,
  • zawartej z Almot umowy, w tym wszelkich czynności przed zawarciem umowy i następnie w celu wykonywania umowy,
  • w ramach prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Almot w celach związanych z prowadzoną przez Almot działalnością, w tym do przekazywania Państwu naszych informacji biznesowych, handlowych i marketingowych oraz utrzymywania z Państwem bieżących relacji w związku i w zakresie wynikającym z naszej realizacji związanej z naszą działalnością oraz w zakresie ewentualnego zabezpieczenia roszczeń i ich dochodzenia przed sądami lub innymi odpowiednimi organami państwowymi.

Podanie danych w powyższych celu jest dobrowolne, ale niezbędne do jego realizacji.

Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres na jaki Państwo udzielili nam zgody, dla celów świadczenia umowy jak i dla celów marketingowych. Po upływie terminów związanych z podstawami przetwarzania jak powyżej, Państwa dane będą przechowywane wyłącznie dla celów rozpatrywania roszczeń związanych z świadczonymi przez nas usługami, przez określony przepisami prawa okres przedawnienia tych roszczeń. Po tym czasie Państwa dane zostaną przez nas usunięte.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom 

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie (np. dostawcom usług IT w tym systemów informatycznych, naszym współpracownikom i podwykonawcom), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy i wyłącznie na nasze polecenie.

Jakie prawa Państwu przysługują w związku z powierzeniem nam danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak służyć będą celowi określonemu powyżej, chyba, że wcześniej wyrażą Państwo swój sprzeciw. Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych mogą Państwo wnieść w każdym czasie, uzasadniając jego cel i wniesienie. W przypadku zasadności sprzeciwu, w tym sprzeciwu wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego i braku innej podstawy prawnej do przetwarzania Państwa danych osobowych, Państwa dane zostaną usunięte z naszej bazy danych.

Ponadto, przysługuje Państwu nieograniczone prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania poprawiania danych, sprostowania danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz w przypadku Państwa zgody na przetwarzania danych ? prawo do przeniesienia danych osobowych.

Wycofanie Państwa zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na tej podstawie przed wycofaniem zgody.

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt z nami korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ? Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji dostępnych pod adresem:  https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

W jaki sposób zabezpieczamy Państwa dane osobowe.

W celu zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i adekwatności danych osobowych, a także zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub przetworzeniem stosujemy niezbędne i wymagane obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne i bezpieczeństwa.

Pliki cookies  

Witryna www.almot-auto.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Almot w celu optymalizacji działań.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.